Tussen honds geluk en pijn

Beste vriend, ik moet je schrijven
Over wat er met me is gebeurd
Een vrouw is in mijn hart gedrongen als een storm
En heeft mijn hart verscheurd

Ben als in een koorts met haar vertrokken
Heb vrouw en kind en alles laten staan
Ik weet niet of ik meega met het mooiste wat er is
Of ten prooi ben aan een waan

Misschien heb ik te hard gerend
Waar je van droomt is anders als je er bent
Hoe kan ik ooit nog vrij en domweg gelukkig zijn
Tussen honds geluk en pijn?

Ik voel me met die vrouw verbonden
Als met het diepste wat in me is
En door thuis weg te gaan voel ik nu pas echt
De gehechtheid en het gemis

Ik vraag me af wie ik eigenlijk ben
Of ik het ware van de liefde ken?
Hoe kan ik ooit nog vrij en domweg gelukkig zijn
Tussen honds geluk en pijn?

Het is een zee die me met zich meetrekt
Ik zwalk weerloos door de mist
Ben ik een held die trouw is aan zichzelf
Of een egoïst?

Of is dit gewoon zoals het leven gaat
Een onbezonnen zwaai van belofte naar verraad?
Hoe kan ik ooit nog vrij en domweg gelukkig zijn
Tussen honds geluk en pijn?